Jauno ģimenes ārstu nodaļa

  1. Jauno ģimenes ārstu nodaļa tiek veidota ar mērķi – aktīvāk iesaistīt biedrības darbā jaunos ģimenes ārstus, ārstus-rezidentus un studentus, attīstīt viņu iniciatīvu un spēju realizēt jaunas idejas, sekmēt jauno ģimenes ārstu profesionālo izaugsmi un interešu aizstāvēšanu valsts, pašvaldību un starptautiskās organizācijās.
  2. Jauno ģimenes ārstu nodaļa darbojas uz Biedrības statūtu pamata un saskaņā ar nolikumu, ko apstiprina valde.
  3. Jauno ģimenes ārstu nodaļa patstāvīgi ievēl vadītāju un tā vietnieku, veido iekšējo struktūru, plāno un organizē savu darbu.
  4. Jauno ģimenes ārstu nodaļas sēdes ir atklātas.