Image

Par asociāciju

Viens no galvenajiem asociācijas mērķiem un uzdevumiem ir celt ģimenes ārstu profesionālo kvalifikāciju un veicināt starptautiskajiem standartiem atbilstošas ģimenes medicīnas attīstību Latvijā.