Biedru statuss

  1. Par Biedrības biedru var kļūt ārsts, kurš ir ieguvis ģimenes ārsta sertifikātu vai mācās rezidentūrā ģimenes ārsta specialitātē, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.
  2. Biedrības biedri maksā biedru naudu un, iestājoties biedrībā, iestāšanās naudu. Tās apmēru un nomaksas termiņus pēc valdes ierosinājuma nosaka Biedru sapulce.

Biedru iestāšanās maksa biedrībā – 15 euro + ikgadējā maksa par dalību – 15 euro.

Iestāšanās anketa (MSWORD)

Iestāsānas anketa (tiešsaitē)